Psühholoogiline

Psühholoogiline heaolu
Psühholoogiline heaolu koosneb positiivsetest suhetest teistega, isiklikust meisterlikkusest, autonoomiast, elu eesmärgi ja tähenduse tundmisest ning ...